Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı ve Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

ÜYELİK KAYDI

BELGELER:


1-   Üyelik hakkını devreden ve devralan kişilerin ayrı ayrı Tüm hak ve

Yükümlülükleri ile üyelik haklarını devir ettikleri / aldıklarını belirten

“DEVİR DİLEKÇESİ“


2-   Tapu fotokopisi,


3-   Nüfus cüzdan fotokopisi,


4-   2 adet fotoğraf,


5-   Üye iletişim bilgi formu,


6-  Satışı yapılan konutlarda, üyelik devri yapılırken alan ve satan olmak üzere,

     A.Bölgesi konut alım-satımlarında 750.00tl.-,

     B.Bölgesi konut alım-satımlarında 1500.00tl.- ödeme yapacaklardır.ÖNEMLİ BİLGİLER:


1-   Üyelik kaydını yaptırmamış üye yalnızca elindeki tapuda kayıtlı bulunan konutun sahibidir. Kooperatif sosyal alan ve tesislerinden, kooperatifce verilen hiçbir hizmetten yararlanamaz, müşterek yer ve arazilerden hak talep edemez.

 

2-   Adres değişikliği halinde üye yeni adresini yazılı olarak bildirmek

zorundadır. Aksi halde kooperatifçe eski adrese gönderilen yazı ve bildirimler yasal acıdan geçerliliğini korur.

 

3-   Kooperatifin üyeliğini tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte devir aldığını

beyan eden üye ana sözleşme hükümlerini kabul ettiğini ve bu hükümlere

uyacağını beyan ve taahhüt etmiş olur.

 

4-   Aidat, ek ödemeler, elektrik ve su borcunu zamanında ödemeyen üyelereaylık % 5 gecikme bedeli uygulanır (Türk Ticaret Kanunu Geçerlidir). Yapılan ödemelerden öncelikle birikmiş gecikme faizleri mahsup edilir ve kalan tutar anaparadan düşülür.

 

5- Yasal olarak borçlu borcunu takiple yükümlüdür. Genel Kurul sonrası

kooperatifçe üyenin bildirmiş olduğu son adresine yapılan taahhütlü bildirim haricinde borçlu olan üyelere bildirimde bulunmak yasal zorunluluk olmayıp genel kurul kararları bağlayıcıdır. Uye alınan kararlara uymayı taahhüt etmiş sayılır.

yükleniyor..